Jag jobbar både med precisionsslip och raspar för att exempelvis åtgärda felställningar, inpackningar, extrahera vargtänder samt behandla andra avvikelser som kan störa din hästs välbefinnande och prestationsförmåga. Möjlighet till betselanpassning och diskussion kring din hästs utrustning finns också.

 

Att tänka på inför behandling:

  • Din häst ska vara fullt frisk – om inte måste du informera mig om detta så vi får anpassa ev behandling. Den får inte heller stå på behandling med preparat som inehåller sulfa. Exempel på detta är hippotrim, tribrissen och trimediazin. Dräktiga ston bör ej heller sederas de sista tre dräktighetsmånaderna.
  • Startkarens på behandlingen är minst 96 h, ibland ända upp till 14 dagar beroende på val av preparat.
  • Hästen får inte äta på upp till två timmar efter behandling, för att minimera risken av foderstrupsförstoppning.
  • Tag gärna fram/med de bett och de huvudlag du normalt använder.
  • Glöm inte att ta med din hästs tandkort!

Hästtänder & betsling


21

En häst har normalt mellan 36-44 tänder, beroende på om den har vargtänder och betar.  De tillhör tandgruppen hypsodonter och har till skillnad från oss brachydonter en fördröjd rotutveckling. Det betyder att hästens tandrötter börjar utvecklas först då tänderna kommer i slitning och hästens bett mognar och förändras under en lång tid.

 Tandutveckling


Unghästbettet består initialt av mjölktänder och dess permanenta bett är inte färdigutvecklat förrän den nått ca 5 års ålder. Under denna ungdomsperiod fördubblar tandbågen i princip sin längd – tillväxttakten är alltså mycket stor! Under denna period är det extra viktigt att göra regelbundna tandkontroller eftersom de flesta bettfel grundläggs här.

horse-teeth4.jpgFrån 7 års ålder räknas hästen som vuxen.
Den ska då förhoppningsvis ha ett normalbett och balans
mellan tillväxt och nötning ska råda. Ev bettavvikelser
ska helst vara korrigerade innan denna period.

Från ca 14 års ålder börjar slitaget vara större än “tillväxten”. Rotutvecklingen avstannar och här börjar det reella åldrandet av hästens tänder. En viss elongation och rotförlängning kan dock ske fortfarande. Från denna ålder börjar olika tandproblem såsom glesbett och foderinpackningar kunna uppträda. Ju äldre hästen blir, desto mer frekvent diagnostiseras andra tandlidanden som ibland   hör till åldrandet såsom karies, frakturer och lösa tänder.

En gammal hästs huvud har mist mycket av sin densitet och väger bara en tredjedel av vad den unga hästens huvud gör!

Visste du att studier visar på att upp emot 70-85 % av arbetande hästar uppvisar betselrelaterade skador i munnen?

bettoAllt utrymme i hästens mun upptas av tungan och bettet har alltså ingen plats i munhålan, det TAR plats! Just därför är det extra viktigt att se till att man har en så korrekt anatomisk anpassning av bettet som möjligt, för att hästen ska kunna prestera på sin allra högsta nivå.

Min arbetsfilosofi


Jag har gått och utbildat mig på specialiserad hästtandvård vid SLU i Uppsala och arbetar enligt Torbjörn Lundströms synsätt. Detta innebär att jag utgår från hästens normala tuggfunktion och försöker värdera de fynd och avvikelser jag hittar för att kunna sätta i relation till om de utgör ett problem för individen.

För att kunna ställa rätt diagnos så krävs en bra arbetsbelysning och en sederad patient – detta är en tand9.jpgförutsättning för en noggrann undersökning!

Jag arbetar både med motor- och handdrivna instrument och har tillgång till specialiserad utrustning inriktad på avancerad tandvård för häst. En häst har ett begränsat tandkapital, och detta försöker jag förvalta på bästa sätt med precisa och riktade åtgärder där det är nödvändigt.

Betselrelaterade frågeställningar är en av mina favoritämnen! Jag hjälper gärna till med betselutprovning och utrustningstillpassning.

Efter att undersökningen är klar får varje ny hästpatient ett tandkort som sedan fylls i efter varje behandling. Detta för att kunna följa hästens tandhistoria och kunna ge rekommendationer om hur den fortsättningsvis bör följas upp.

Att raspa eller inte raspa….?


Hästens huvudsakliga föda består av mer eller mindre svårtuggat grovfoder. För att kunna sönderdela detta behöver den ha en god tuggfunktion samt bra tänder med intakta emaljytor.

tandrad2De tänder din häst har i sin mun är färdigutvecklade vid ca 5 års ålder. I käkbenet vilar hela hästens återstående tandkapital! Tänderna kan likställas med ett läppstift som sakta skjuts upp ur sin hylsa med en hastighet på ca 3-4 mm per år. När detta läppstiftskapital är slut kan man i princip jämställa det med att hästens liv är detsamma.

 

Det är därför mycket viktigt att man har som mål med sin tandraspning försöker upprätthålla en bra tuggförmåga UTAN att göra våld på hästens tänder.

En tand består av emalj, dentin och cement. Beroende på tand3-240x240om det är en kindtand eller en framtand så har den varierande antal pulpor (ligger under de svarta spår som syns på bilden). I dessa löper kärl och nerver. Hästens tänder är med andra ord i högsta grad smärtkänsliga och för hård raspning/slipning kan ge upphov till ilningar och tandöverrörlighet. Som mest brukar man kunna ta ca 3-4 mm innan tandytan börjar bli mjuk och nerv- och blodkärl kommer upp i dager. Initialt kan en överraspad tand ila och göra ont, men med tiden så “läker” detta förhoppningsvis ut.

tand4Konsekvenserna av denna tandinflammation  brukar inte visa sig förrän efter ett antal år då man kan få en överrörlighet i tanden med påföljande foderinpackningar, som bilden ovan visar. Detta skapar stora smärtor i hästens mun och denna belastning kan i sin tur påverka så att intilliggande tänder också blir inflammerade. Man får en slags dominoeffekt av överrörliga tänder med ätproblem och inte alltför sällan även problem med att ha bett i munnen.

IMG_8612

Vad innebär då detta? Ska man inte raspa alls?

Visst ska man raspa eller slipa men med hänsyn till hur sköra tänderna är. Vassa taggar som skär i kindslemhinnan tas försiktigt av en och en utan att man “slentrianraspar” hela utsidan. Det behövs inte.

Stora övervuxna hakar är ett annat problem. Dessa beror på eftersatt tandvård, och tyvärr kan man inte ta mer än dessa 3-4 mm varje gång man försöker komma tillbaka till nollnivå. I sådana fall får man lägga upp en tandvårdsplan, där man successivt och med täta intervaller (ca tre månader) jobbar ned hakarna. När man uppnått denna nollnivå och hakarna är jämns med övriga tänder, så är ett vanligt tandbehandlingsintervall på dessa hästar 6 månader. Hakarna beror ju på att hästen har ett bettfel, ett överbett, och dessa hästar kräver ofta extra tandvård resten av sitt liv.

En del hästar har vågor eller låsningar i tandradenDessa behandlas lite olika beroende på hur allvarliga de är och var de sitter. Den generella tanken är dock att man även här med riktad och precis raspning och slipning inom gränsen för vad som är hälsosamt för tanden gör avlastningar för att underlätta för hästen att få igång en normal tuggrörelse.

Den bästa tandraspningen görs ju faktiskt med den successiva försiktiga nötningen som en tuggande hästmun i balans medför!

20455625-cfh3z

%d bloggare gillar detta: